Η OPTRONICS TECHNOLOGIES δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προϊόντων δικτύων οπτικών ινών και στην έρευνα σχετική με τις τεχνολογίες Φωτονικής και Οπτικών Τηλεπικοινωνιών. Σαν SME συμμετέχουμε σε τέσσερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα του πλαισίου FP7 σαν coordinator και επιστημονικός συνεργάτης μεταξύ άλλων διακεκριμένων στο χώρο εταιριών, πανεπιστημίων και επιστημονικών ιδρυμάτων.

Τα προγράμματα αυτά αφορούν τα: Photonic Integrated Circuits (PIC), Coherent Transmission, Superchannel Flexible Networking and Space Division Multiplexing (SDM).

Πληροφορίες για τα “projects” :

ASTRON (www.ict-astron.eu),

FOX-C (www.ict-fox-c.eu),

COCONUT (www.ict-coconut.eu),

INSPACE (www.ict-inspace.eu).

Συμμετέχουμε επίσης στο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα της ΓΓΕΤ,  PANDA (“Asymmetric Passive Optical Network for xDSL and FTTH Access”) related to GPON-XGPON technologies and FTTH access (http://panda.cti.gr/index.php/en/).

Για μια σύντομη παρουσίαση κάθε προγράμματος κάντε κλικ στους τίτλους που ακολουθούν ή στις εικόνες για μεταφορά στο σχετικό web site.